ShqipEnglish
Hyr në llogari nëpërmjet:

Qëndra e ndihmës

Adresa email:*
Emri:*
Mbiemri:*
Pyetja juaj:*

Security & Trust

Banking

Support:
+355 422 31206
support@telebingoshqiptare.com

Zgjidh xhiron Rezultatet Lajme Si luhet Telebingo Shqiptare Si luhet loja telefonike Kontakte Keni ndonjë pyetje?