ShqipEnglish
Hyr në llogari nëpërmjet:

Regjistrim përdorues i ri

Adresa email:*
Sigurohuni që të keni vendosur saktë adresën tuaj të email-it.
Ne do tju dërgojmë një link me email nëse do jetë i nevojshëm verifikimi juaj.
Tani ju mund të blini bileta TeleBingo.
Fjalëkalimi:*
Përsërit fjalëkalimin:*
Emri:*
Mbiemri:*
Datëlindja:*
Qyteti:*
Shteti:*
Nr. telefoni:
 
*
- Dua të marrë email në lidhje me fitimet e mia
* - Fushat e domosdoshme
Kontrolloni me kujdes sepse ka mundësi që e-mail për verifikimin
tuaj mund të ketë përfunduar tek folderi "junk mail"

Security & Trust

Banking

Support:
+355 422 31206
support@telebingoshqiptare.com

Zgjidh xhiron Rezultatet Lajme Si luhet Telebingo Shqiptare Si luhet loja telefonike Kontakte Keni ndonjë pyetje?