ShqipEnglish
Hyr në llogari nëpërmjet:

Xhiro 39 Nga 13 Nen 2016

SUPER BINGO: 0

Numrat:
6, 32, 85, 27, 58, 50, 26, 36, 64, 77, 80, 65, 60, 21, 51, 71, 31, 12, 41, 88, 30, 37, 67, 3, 61, 52, 78, 66, 69, 2, 63, 53, 57, 76, 28, 82, 56, 47, 70, 9, 25, 46, 79, 24, 90, 7, 54, 72, 34

Çmimi Bingos: 7860.89€

Çmimi për 2-linja: 5.21€

Çmimi për 1-linjë: 0.40€

Numri i Fatit: 4

Çmimi për Numrin e Fatit: 0.80€

Security & Trust

Banking

Support:
+355 422 31206
support@telebingoshqiptare.com

Zgjidh xhiron Rezultatet Lajme Si luhet Telebingo Shqiptare Si luhet loja telefonike Kontakte Keni ndonjë pyetje?