ShqipEnglish
Hyr në llogari nëpërmjet:

Xhiro 44 Nga 18 Dhj 2016

SUPER BINGO: 0

Numrat:
30, 43, 6, 63, 11, 44, 35, 88, 25, 82, 81, 75, 5, 27, 9, 85, 65, 78, 32, 84, 16, 56, 33, 79, 66, 53, 24, 2, 4, 60, 90, 17, 71, 87, 26, 54, 59, 20, 14, 22, 31, 38

Çmimi Bingos: 10592.68€

Çmimi për 2-linja: 15.96€

Çmimi për 1-linjë: 0.40€

Numri i Fatit: 8

Çmimi për Numrin e Fatit: 0.80€

Security & Trust

Banking

Support:
+355 422 31206
support@telebingoshqiptare.com

Zgjidh xhiron Rezultatet Lajme Si luhet Telebingo Shqiptare Si luhet loja telefonike Kontakte Keni ndonjë pyetje?