ShqipEnglish
Hyr në llogari nëpërmjet:

Xhiro 7 Nga 25 Shk 2018

SUPER BINGO: 0

Numrat:
70, 85, 41, 6, 76, 47, 52, 60, 10, 62, 31, 13, 9, 90, 68, 36, 16, 73, 35, 82, 40, 42, 33, 54, 80, 44, 23, 7, 1, 86, 46, 79, 57, 53, 26, 28, 56, 87, 2, 81, 48, 45, 32, 24

Çmimi Bingos: 13585.07€

Çmimi për 2-linja: 12.95€

Çmimi për 1-linjë: 0.50€

Numri i Fatit: 4

Çmimi për Numrin e Fatit: 1.00€

Security & Trust

Banking

Support:
+355 422 31206
support@telebingoshqiptare.com

Zgjidh xhiron Rezultatet Lajme Si luhet Telebingo Shqiptare Si luhet loja telefonike Kontakte Keni ndonjë pyetje?